Archive | May 29, 2019

The Bridges Of Madison County (Chapter 2)

Chapter 2 Francesca Deep autumn was birthday time for Francesca, and cold rain swept against her frame house in the south Iowa countryside. Sbe watched the rain, looked through it toward the hills along Middle River,thinking of Richard. He had died on a day like this, eight years ago, from something with a name she […]

Những chiếc cầu ở quận Madison (Chương 2)

CHƯƠNG 2: Francesca Sinh nhật của Francesca rơi đúng vào thời điểm đẹp nhất của mùa thu. Những giọt mưa lạnh đập vào vách tường căn nhà gỗ của bà ở vùng quê phía Nam bang Iowa. Bà ngắm nhìn mưa và những ngọn đồi bao quanh sông Middle, nghĩ đến Richard. Ông đã chết […]