Archive | May 28, 2019

The Bridges of Madison County (Chapter 1)

The Bridges of Madison County Robert James Waller Chapter 1 Robert Kincaid On the morning of August 8, 1965, Robert Kincaid locked the door to his small two-room apartment on the third door of a rambling house in Bellingham, Washington. He carried a knapsack full of photography equipment and a suitcase down wooden stairs and […]

Những cây cầu ở quận Madison (Chương 1)

Những cây cầu ở quận Madison Robert James Waller CHƯƠNG 1 ROBERT KINCAID Ngày 8 tháng 8 năm 1965, buổi sáng. Robert Kincaid đóng cửa căn hộ hai phòng nhỏ xíu thuộc tầng ba trong một toà nhà hình dạng khá kỳ cục ở Bellingham, tiểu bang Washington. Ông bước xuống cầu thang gỗ, tay […]