Archive | May 23, 2019

Around The World In Eighty Days (Chapter 7)

Chapter XXV IN WHICH A SLIGHT GLIMPSE IS HAD OF SAN FRANCISCO It was seven in the morning when Mr. Fogg, Aouda, and Passepartout set foot upon the American continent, if this name can be given to the floating quay upon which they disembarked. These quays, rising and falling with the tide, thus facilitate the […]

80 Ngày vòng quanh thế giới (Chapter 7)

CHƯƠNG 7 ĐƯỜNG XE LỬA” Từ Đại dương tới Đại dương”, – như người Mỹ vẫn gọi. Nhưng trên thực tế công ty Đường sắt Thái Bình Dương chia làm hai tuyến riêng biệt: “Thái Bình Dương Trung tâm” giữa San Francisco và Ogden, “Thái Bình Dương hợp nhất” giữa Odgen và Omaha. Tại đây […]