Archive | May 22, 2019

Around The World In Eighty Days (Chapter 6)

Chapter XXIII IN WHICH PASSEPARTOUT’S NOSE BECOMES OUTRAGEOUSLY LONG The next morning poor, jaded, famished Passepartout said to himself that he must get something to eat at all hazards, and the sooner he did so the better. He might, indeed, sell his watch; but he would have starved first. Now or never he must use […]

80 Ngày vòng quanh thế giới (Chương 6)

CHƯƠNG 6 NHỮNG ANH HỀ CỦA NGÀI BATULCAR Tàu Carnatic đã rời Hong Kong ngày 6 tháng mười một. Hai cabin ở đuôi tàu vẫn trống người, đó là hai cabin được giữ trước dành cho ông Phileas Fogg.Sáng hôm sau, những người nơi mũi tàu có thể trông thấy một hành khách với đôi […]