Archive | May 20, 2019

Around The World In Eighty Days (Chapter 4)

Chapter XVI IN WHICH FIX DOES NOT SEEM TO UNDERSTAND IN THE LEAST WHAT IS SAID TO HIM The Rangoon—one of the Peninsular and Oriental Company’s boats plying in the Chinese and Japanese seas—was a screw steamer, built of iron, weighing about seventeen hundred and seventy tons, and with engines of four hundred horse-power. She […]

80 Ngày vòng quanh thế giới (Chương 4)

CHƯƠNG 4 ĐIỀU THÚ NHẬN Tàu Rangoon về tốc độ không thua tàu Mongolia nhưng thua về mặt tiện nghi. Nhưng dầu sao đây chỉ là một chuyến vượt biển mười hai ngày, và bà Aouda không tỏ ra là một hành khách khó tính.Phileas Fogg dành cho bà một sự lịch thiệp đúng mức […]