Archive | May 18, 2019

Around The World In Eighty Days (Chapter 2)

Chapter V IN WHICH A NEW SPECIES OF FUNDS, UNKNOWN TO THE MONEYED MEN, APPEARS ON ‘CHANGE Phileas Fogg rightly suspected that his departure from London would create a lively sensation at the West End. The news of the bet spread through the Reform Club, and afforded an exciting topic of conversation to its members. […]

80 Ngày vòng quanh thế giới (Chương 2)

CHƯƠNG 2 THEO DẤU VẾT TÊN TRỘM Bảy ngày sau ngày lên đường của ông Fogg, viên giám đốc Sở cảnh sát nhận được bức điện tín sau đây, đánh đi từ Suez:”Đang theo dõi tên trộm ngân hàng, Phileas Fogg. Hãy gởi ngay lệnh bắt tới Bombay.” Fix, Thám tử.Bức điện tín có tác […]