Archive | May 17, 2019

Around The World In Eighty Days (Chapter 1)

Around The World In Eighty Days Jules Verne Chapter I IN WHICH PHILEAS FOGG AND PASSEPARTOUT ACCEPT EACH OTHER, THE ONE AS MASTER, THE OTHER AS MAN Mr. Phileas Fogg lived, in 1872, at No. 7, Saville Row, Burlington Gardens, the house in which Sheridan died in 1814. He was one of the most noticeable members […]

80 Ngày vòng quanh thế giới (Chương 1)

80 Ngày vòng quanh thế giới Jules Verne CHƯƠNG 1 Năm 1872, ngôi nhà mang biển số 7 đường Saville là nơi cư ngụ của Phileas Fogg, một trong những hội viên lập dị và lỗi lạc nhất thuộc câu lạc bộ Cải cách của thành phố Luân Đôn. Người ta không biết nhiều về […]

New York của tôi – My New York

New York của tôi Hữu Ngọc Martha Hess tác giả cuốn The Voice from Vietnam 1993, nói lên cảm tưởng của chị về thành phố lớn nhất nước Mỹ. Có một bức tranh biếm họa nổi tiếng giễu cợt quan niệm người dân New York: trái đất là một bản đồ khổng lồ thu nhỏ […]