Archive | May 16, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 46)

CHAPTER 46 CONCLUSION Thus ends the voyage under the seas. What passed during that night—how the boat escaped from the eddies of the maelstrom—how Ned Land, Conseil, and myself ever came out of the gulf, I cannot tell. But when I returned to consciousness, I was lying in a fisherman’s hut, on the Loffoden Isles. […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 46)

CHƯƠNG 46 KẾT LUẬN Cuộc hành trình của tôi đến đây là hết. Chuyện gì đã xảy ra đêm ấy, chiếc xuồng của chúng tôi làm sao ra khỏi vùng nước xoáy khủng khiếp ấy, vì sao Nét Len, tôi và Công-xây thoát khỏi vực thẳm ấy? Tôi không thể biết được. Nhưng khi tỉnh […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 45)

CHAPTER 45 THE LAST WORDS OF CAPTAIN NEMO The panels had closed on this dreadful vision, but light had not returned to the saloon: all was silence and darkness within the Nautilus. At wonderful speed, a hundred feet beneath the water, it was leaving this desolate spot. Whither was it going? To the north or […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 45)

CHƯƠNG 45 NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG CỦA THUYỀN TRƯỞNG NÊ-MÔ Cảnh tượng ghê sợ chấm dứt, cửa sổ đã đóng lại, nhưng đèn phòng khách chưa bật sáng. Bên trong tàu Nau-ti-lúx im phăng phắc và tối om. Tàu chạy hết sức nhanh ra khỏi chỗ đau thương vừa rồi ở độ sâu một trăm […]