Archive | May 14, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 43)

CHAPTER 43 FROM LATITUDE 47° 24′ TO LONGITUDE 17° 28′ In consequence of the storm, we had been thrown eastward once more. All hope of escape on the shores of New York or St. Lawrence had faded away; and poor Ned, in despair, had isolated himself like Captain Nemo. Conseil and I, however, never left […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 43)

CHƯƠNG 43 ĐỘ VĨ 47O24’ VÀ ĐỘ KINH 17O28’ Cơn bão đã đánh giạt con tàu về phía đông. Thế là tiêu tan hy vọng chạy trốn lên bờ biển Niu I-oóc hay sông Xanh Lô-răng. Anh chàng Nét khốn khổ vì tuyệt vọng nên lảng tránh mọi người giống như Nê-mô, nhưng tôi và […]