Archive | May 11, 2019

Tin vào chính mình – Faith In Myself

Tin vào chính mình Trịnh Công Sơn (11/1972) Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt. Tôi chưa hề quên cái hiệu lệnh muôn đời: “Cái ta đáng ghét”. […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 40)

CHAPTER 40 FROM CAPE HORN TO THE AMAZON How I got on to the platform, I have no idea; perhaps the Canadian had carried me there. But I breathed, I inhaled the vivifying sea-air. My two companions were getting drunk with the fresh particles. The other unhappy men had been so long without food, that […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 40)

CHƯƠNG 40 TỪ MŨI HOÓC ĐẾN A-MA-DÔN Tôi không biết vì sao tôi lại có mặt trên boong tàu. Có lẽ Nét đã vác tôi lên đó. Dù sao tôi cũng đang thở hít không khí trong lành của biển. Các bạn tôi cũng đang thở hít say sưa như vậy.-Chà chà! Dưỡng khí quả […]