Archive | May 9, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 38)

CHAPTER 38 ACCIDENT OR INCIDENT? The next day, the 22nd of March, at six in the morning, preparations for departure were begun. The last gleams of twilight were melting into night. The cold was great, the constellations shone with wonderful intensity. In the zenith glittered that wondrous Southern Cross—the polar bear of Antarctic regions. The […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 38)

CHƯƠNG 38 MỘT TRỞ NGẠI NGẪU NHIÊN HAY MỘT TRƯỜNG HỢP RỦI RO Sáu giờ sáng hôm sau, 22 tháng 3, tàu bắt đầu chuẩn bị lên đường. Băng giá ngày càng dữ dội. Sao trên trời đặc biệt sáng. Nhiệt kế chỉ -12o. Gió quất vào mặt rất rát. Trên mặt biển ngày càng […]