Archive | May 8, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 37)

CHAPTER XIV THE SOUTH POLE I rushed on to the platform. Yes! the open sea, with but a few scattered pieces of ice and moving icebergs—a long stretch of sea; a world of birds in the air, and myriads of fishes under those waters, which varied from intense blue to olive green, according to the […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 37)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 37 NAM CỰC Tôi chạy lên boong. Đúng là biển rồi! Chỉ có mấy khối băng trôi rải rác đây đó. Xung quanh là biển nước mênh mông. Hàng ngàn chim bay lượn trên trời, hằng ức triệu cá bơi dưới nước. Tùy tính chất đáy […]