Archive | May 6, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 35)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 35 CACHALOTS AND WHALES During the nights of the 13th and 14th of March, the Nautilus returned to its southerly course. I fancied that, when on a level with Cape Horn, he would turn the helm westward, in order to beat the Pacific seas, and so complete […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 35)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 35 CÁ NHÀ TÁNG VÀ CÁ VOI Đêm 13 rạng 14 tháng 3, tàu Nau-ti-lúx lại chạy về hướng nam. Tôi tưởng sau khi vòng qua mũi Hoóc, tàu sẽ vào vùng biển Thái Bình Dương và thế là sẽ kết thúc cuộc hành trình vòng […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 34)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 34 THE SARGASSO SEA That day the Nautilus crossed a singular part of the Atlantic Ocean. No one can be ignorant of the existence of a current of warm water known by the name of the Gulf Stream. After leaving the Gulf of Florida, we went in […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 34)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 34 BIỂN XÁC-GAX Hy vọng trở về bờ biển châu Âu bị tiêu tan. Thuyền trưởng Nê-mô cho tàu chạy về hướng nam. ông ta đi đâu? Tôi chịu không dám ước đoán nữa. Ngay hôm đó, tàu đi qua một vùng độc đáo của Đại […]