Archive | May 4, 2019

2000 Leagues under the sea Chapter 33)

2000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 33 THE SUBMARINE COAL-MINES The next day, the 20th of February, I awoke very late: the fatigues of the previous night had prolonged my sleep until eleven o’clock. I dressed quickly, and hastened to find the course the Nautilus was taking. The instruments showed it to be […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 33)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 33 MỎ THAN NGẦM DƯỚI BIỂN Hôm sau, 20 tháng 2, tôi dậy rất muộn vì đêm trước khá mệt. Lúc ngủ dậy đã 11 giờ. Tôi vội mặc quần áo rồi ra xem hướng đi của tàu Nau-ti-lúx. Địa bàn vẫn chỉ hướng nam, tốc […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 32)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 32 A VANISHED CONTINENT The next morning, the 19th of February, I saw the Canadian enter my room. I expected this visit. He looked very disappointed. “Well, sir?” said he. “Well, Ned, fortune was against us yesterday.” “Yes; that Captain must needs stop exactly at the hour […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 32)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 32 MỘT LỤC ĐỊA ĐÃ BIẾN MẤT Sáng hôm sau, 19 tháng 2, Nét sang phòng tôi. Tôi cũng đang chờ Nét tới. Nét có vẻ rất buồn nản.-Thế nào, giáo sư?-Nét hỏi.-Thế nào, ông Nét?-Tôi trả lời.-Tình hình diễn biến bất lợi cho chúng ta, […]