Archive | May 2, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 31)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 31 VIGO BAY The Atlantic! a vast sheet of water whose superficial area covers twenty-five millions of square miles, the length of which is nine thousand miles, with a mean breadth of two thousand seven hundred—an ocean whose parallel winding shores embrace an immense circumference, watered by […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 31)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Vetne CHƯƠNG 31 VŨNG BIỂN VI-GO Đại Tây Dương! Đó là một đại dương mênh mông, diện tích hai mươi nhăm triệu hải lý vuông, dài chín ngàn hải lý, rộng trung bình hai ngàn bảy trăm hải lý. Đại Tây Dương bao la như vậy, nhưng thời […]