Archive | May 1, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 30)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 30 THE MEDITERRANEAN IN FORTY-EIGHT HOURS The Mediterranean, the blue sea par excellence, “the great sea” of the Hebrews, “the sea” of the Greeks, the “mare nostrum” of the Romans, bordered by orange-trees, aloes, cacti, and sea-pines; embalmed with the perfume of the myrtle, surrounded by rude […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 30)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 30 BỐN MƯƠI TÁM GIỜ QUA ĐỊA TRUNG HẢI Nước Địa Trung Hải xanh biếc, bờ biển chìm trong những vườn cam, vườn cây lô hội cây xương rồng, cây thông. Không khí Địa Trung Hải trong lành. Nơi đây, trên bờ biển này, ở vùng […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 29)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER 29 THE GRECIAN ARCHIPELAGO The next day, the 12th of February, at the dawn of day, the Nautilus rose to the surface. I hastened on to the platform. Three miles to the south the dim outline of Pelusium was to be seen. A torrent had carried us […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 29)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 29 QUẦN ĐẢO HY LẠP Rạng hôm sau, 12 tháng 2, tàu Nau-ti-lúx nổi lên mặt nước. Tôi chạy lên boong. ở chân trời phía nam, hiện lên hình dáng của thành phố Pê-lu-đi-om cổ kính. Gần 7 giờ sáng Nét Len và Công-xây cũng lên […]