Kỳ Diệu – Miracle

Kỳ Diệu

Nguyên Sa.

Khi đám mây cao dừng trên nếp trán
Anh chợt nghe vỗ cánh chim bay
Trái thơm ngon nặng chĩu trên môi
Dòng suối lạ chẩy qua hơi thở

Bốn mùa Xuân về đứng trên cơ thể
Ở giữa mầm lộc biếc và lá non
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em
Khi em đến nằm ngoan trên đồi cỏ

Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ
Có xôn xao là núi lớn xôn xao
Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im
Ðôi mắt anh đã trở thành tinh tú

Ðứng thật xa để canh chừng giấc ngủ
Ðứng thật cao như ngọn hải đăng
Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang
Sẽ chở em về quê hương thần thoại.

Cả mái tóc đã thành rừng lo ngại
Mỗi chân tơ có mong nhớ xanh um
Khi môi anh nặng chĩu trái thơm ngon
Khi em đến mang theo dòng nhựa ngọt

Huyết quản thành sông chở linh hồn lá biếc
Cánh tay là cầu mang thương mến qua sông
Anh nghe thơ thức dậy tuổi mười lăm
Anh nghe em bước vào thơ sáng lạn

Em chớ hỏi: sóng đi trên biển lớn
Cớ làm sao thành nhã nhạc dâng lên
Cớ làm sao muôn tinh tú trong đêm
Bỗng rung động khi em cười rất nhẹ…

(English Version)

Miracle

When glorious clouds rest on my brow,
I can suddenly hear the flapping of a bird’s wings.
Sweet nectar drips from my lips.
An odd breeze drifts through my breath.

The mating season awakens my body,
Amidst green sprouts and young leaves.
I call your name in passion,
As you recline peacefully on the grass.

I am amazed by how stunning the sun is!
I am inspired by how raucous the majestic mountain is!
I try to keep my arms still,
As my eyes become watchful stars.

Keeping watch over your slumber from afar.
From high above like a lighthouse keeper,
I look out for a strange ship passing close by,
That will steal you away to a wild mythical land.

And even your tresses fill me with worry,
Every inch of your skin is an intense longing.
And my lips are ripe with delicious fruits,
When you bring me your sweet flavor.

Blood races through my veins like a river carrying your burgeoning soul.
My loving arms are a bridge traversing a river.
I can hear my poetry awaken in your fifteenth year.
I can hear your step entering my luminous poetic page.

There is no need to ask,
Why do the waves travel upon the open sea,
Rising and falling to create a symphony?
Why do all the stars shine in the night sky,
Pulsing and quivering at your delicate smile?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Kỳ Diệu” Of Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: