Hát Cho Một Người Nằm Xuống – Song For The Dead

Hát Cho Một Người Nằm Xuống

Trịnh Công Sơn.

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới
Trong nghĩa trang này có loài chim thôi!

Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nhìn anh đến
Những xót xa đành nói cùng hư không!

Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.

Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
Những sớm mai, lửa đạn
Những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.

(English Version)

Song For The Dead

You lay down so soon after your arrival,
Enjoying yourself in this life,
Soaring high above in the open sky.
Then you lay down in lonely solitude.
You are alone each day.
You are alone for eternity.
There is no one to sing you a lullaby.
When the summer rains come,
On your tombstone there are only birds.

You lay down and hatred vanished into oblivion.
Mourning your loss on that sad day,
The earth embraces you and brings you to her source.
And now you are no longer there in the vast sky,
Like a bird that takes flight from the branch,
Like a heart that takes leave of love.
You came to this place once,
And now in silence there is only remorse.

Your friends are still here. Do you know that?
Your lover is here, too. Do you remember?
The grass is still green,
The sun still rises,
But your silhouette descended like a bird with a severed wing.

In which sky have you flown?
Only barren mornings remain.
Your lover will forget.
Your friends will grow distant.
Oh, over the months and years your footprints will fade into dust.

You lay down after a long journey.
The grown child finds his way home.
The land lies fallow and vacant.
The citizens recall your name.
Dawn sets the sky ablaze.
Blood spills and bones decay.
Let the one who has just fallen,
Witness paradise at the far reaches of heaven.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Hát cho một người nằm xuống” Of Trịnh Cộng Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: