Để gió cuốn đi – Let the Wind Blow

Để gió cuốn đi

Trịnh Công Sơn

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
Để làm chi em biết không ?

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông.

Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian.

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi.

Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu.

Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót tan trong trời gió lên.

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.

(English Verosion)

Let the Wind Blow

In this life we must have an open heart.
And do you know why, my dear?
Let the wind blow,
Let the wind blow.

Let the wind blow the clouds across the river.
Morning has just broken,
Night has fallen in its splendor.

Oh! How our hearts follow the march of time,
And darkness ignites enraged words of deception.

At the end of the day, we must delight,
In the futility of the falling leaves.
Let them drift away,
Let them drift away.

We can live through the looking glass of a love affair.
Let us just pause quietly without saying a word.
Let the heart grow cold,
Let the heart grow cold.

Like a bird we remain in pain,
Unconscious of our deep wounds.
At dawn one morning, the bird flies away,
And the songbird vanishes in a gust of wind.

Let’s embrace the coming day,
Even in our weary existence.
For where there is life, there is joy.
Let us awaken,
Let us awaken.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Để gió cuổn đi” Of Trịnh Công Sơn.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: