Gọi Tên Bốn Mùa – Summoning the Four Seasons

Gọi Tên Bốn Mùa

Trịnh Công Sơn

Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
Từng cơn mưa từng cơn mưa
Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà

Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
Hàng cây khô cành bơ vơ
Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô

Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
Từng đêm mưa từng đêm mưa
Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù

Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
Nụ xuân xanh cành thênh thang
Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng

Rồi mùa Xuân không về
Mùa Thu cũng ra đi
Mùa Đông vời vợi
Mùa Hạ khói mây

Rồi từ nay em gọi
Tình yêu dấu chim bay
Gọi thân hao gầy
Gọi buồn ngất ngây

Ôi tóc em dài đêm thần thoại
Vùng tương lai chợt xa xôi
Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người

Nghe xót xa hằn trên tuổi trời
Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người

(English Version)

Summoning the Four Seasons

Here I stand calling the summer rain.
The rain pours down, the rain pours down.
Each drop whispers to my graceful feet.

Here I stand as the autumn fades.
Rows of trees are full of branches turning dry and bare.
Rows of trees escort me under the shimmering rays of the sun.

Here I stand as the winter darkens.
Every night the rain pours down, every night the rain pours down.
Every night the rain chills the bones of my soggy fingers.

Here I stand as the spring approaches.
Spring blooms appear on vast tree branches.
Birds settle on the stormy branches of my evolution.

Then the spring no longer returns.
And autumn disappears.
Winter grows faint.
Summer remains cloudy and hazy.

From now on I cry out,
Love is just a glance of a bird in flight.
Crying out of my emaciated body.
Crying out in agonizing grief.

Oh! My hair grows long in the telling of the night’s tale.
My future suddenly seems so distant.
Oh! My youth. Why does the blood in my veins grow cold?
I feel bitterness written of the pages of my old age.
Oh, the innocence of babes, the innocence of babes!
The day I came into this world was steeped in melancholy.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Gọi tên bốn mùa” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: