Thư tình gửi một người – The Love Letter (33)

Thư tình gửi một người (33)

Trịnh Công Sơn

15/2/1965

Dao Ánh,

Buổi chiều hôm qua anh ngồi mong Ánh cho đến lúc biết Ánh sẽ không sang anh mới đến Cercle ngồi uống rượu với mấy đứa bạn.

Mai anh chưa đi được vì máy bay đã hết chỗ.

Những câu nói Ánh biên sang cho anh đó có vẻ hơi nặng nề làm anh buồn.

Anh đang cố gắng để hiểu Ánh hơn. Anh đã quay lại nhìn mình nhiều lần và không tìm thấy gì khác lạ trên khuôn mặt đó ngoài vẻ mệt mỏi hằng có quen thuộc. Anh thấy anh không làm gì để Ánh có thể buồn lòng. Anh đang e dè vì ngại một vô ý nho nhỏ nào đó cũng đủ làm Ánh giận hờn anh. Anh không muốn mất Ánh, chỉ có thế thôi.

Anh vẫn còn nằm đây chờ ngày đi. Nếu có giờ phút nào nhàn nhã Ánh cố sang thăm anh. Đừng đánh mất những ngày quý báu của mùa xuân này. Sẽ xa xôi những mùa hạ, mùa thu, mùa đông nên đừng bao giờ. Ánh nhé.

Anh vẫn hằng mong như thế.

(English Version)

The love letter  (33)

Author: Trįnh Công Sơn

Translation: Đặng Hoàng Lan

15/2/1965

Dear Ánh,

Yesterday afternoon I looked forward to seeing you, but you did not come and I went to drink with my friends at Cercle.

I am not leaving tomorrow because the flight is full.

The harsh words that you wrote to me made me feel sad.

I am trying to better understand you. In my self-reflection, I have discovered nothing with the exception of my enduring weariness. I don’t think I did anything wrong. I am afraid that you have become increasingly dissatisfied with my small closed-minded attitude. I don’t want to lose you. That’s all.

I’m still here waiting for the day to enlist. Will you visit me when you have free time? We should never forget those precious spring days of our youth that are so distant from these days of summer, autumn, and winter. 

That is my greatest hope. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: