Archive | March 30, 2019

Lúc chết – My Death

Lúc chết Nguyên Sa Anh cúi mặt hôn lên lòng đất Sáng ngày mai giường ngủ lạnh côn trùng Mười ngón tay sờ soạng giữa hư không Ðôi mắt đã trũng sâu buồn ảo ảnh Ở trên ấy mây mùa thu có lạnh Anh nhìn lên mái cỏ kín chân trời Em có ngồi mà […]

Xin trả nợ người – Love’s Debt

Xin trả nợ người Trịnh Công Sơn Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh, nhưng những dong chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quảng đời dài hơn 20 năm. Đi từ Huế tới Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng dòng nước […]