Mai tôi đi – Tomorrow I Leave

Mai tôi đi

Thơ: Nguyên Sa
Nhạc: Anh Bằng

Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào, thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau

Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc,
nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày
Cho dù cách nào, thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau

Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ
Đời trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài
Thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu

Mai tôi đi, xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền
Dù môi kêu đắm đuối, hay mặn nồng một trời
Cùng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi

Mai tôi đi, chắc dòng sông Seine nhớ
nhưng dù sao, nhớ nhung rồi sẽ mờ
Muôn vạn u sầu, rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.

(English Version)

Tomorrow I Leave

Tomorrow I leave, so it will surely flood.
Even though it will be raining, I will not rush.
For it is so long to be apart,
And we will be so far apart.

Tomorrow I leave, I am sure Paris will cry.
But her tears will dry over the days and months.
But no matter how long we are apart,
We will be so far apart.

Tomorrow I leave, please do not follow me.
Please do not wait.
Life has thousands of intersections,
And its roads are so long.
How many long straight roads are there?
How many long straight roads are there?

Tomorrow I leave, please do not call out my name.
Please do not let me cause you any pain.
Even though your fiery lips gave me one last kiss,
And your love is full of pure passion.
I accept that we are apart.
I accept that we are apart.

Tomorrow I leave, I am sure the River Seine will miss me.
But somehow our memories will be faded.
No matter how deep our melancholy is,
We will still be far apart.
We will still be so far apart.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Mai tôt đi” Of Musician Anh Bằng, thơ Nguyên Sa.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: