Như Một Lời Chia Tay – Like a Word of Farewell

Như Một Lời Chia Tay

Trịnh Công Sơn

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui.

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn.

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi.

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta muộn phiền.

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say.
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay.

(English Version)

Like a Word of Farewell

The end of my life is close at hand.
My body is as light as a cloud.
God’s radiance comes hastily.
It grows closer each blessed night.

The familiar road awaits me at each sunrise and each sunset.
Whereas my feet ran to hesitate before,
How could I know that the purpose of life,
Is to love and moreover to love passionately?

Memories are fragrant like roses.
My life’s companions,
Fleeting droplets of love rush past me like the wind.
And there I suddenly recognize myself.

In my desire to show my gratitude towards life,
I find some warmth for myself.
Sometimes I can hear joyous laughter in my sleep.
But it is only a dream.

Love is like the setting sun in its afternoon descent.
Love is never far away but it’s never too close.
Love is like a rock full of hope.
Tumultuous love brings us much grief.

The whispers haunt me each night.
Perhaps it is just my drunkenness.
The delicate golden flower hangs on the edge of the horizon,
Like a word of farewell.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Như một lời chia tay” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: