Tuổi mười ba – Thirteen

Tuổi mười ba.

Nguyên Sa

Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng ngọt ngào… tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ…
Tôi phải dỗ như là… tôi đã nhớn

Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa sêu
Phải nói vơ vào rất vội: người yêu
Nếu ai có hỏi thầm: ai thế?

Tôi nói lâu rồi… nhưng ngập ngừng khe khẽ
Để giận hờn chim bướm chả dùm tôi
Nhưng rồi lòng an ủi “nắng chưa phai
Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới…”

Má vẫn đỏ, đỏ một màu con gái
Với những lời hiền dịu tuy chua ngoa
Lòng vẫn ngỡ ngàng: tóc ướp bằng thơ
Sao hương sắc lên mắt nhìn thi tứ?…

Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chim sẻ
Đôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng
Tôi biết nói gì? Cả trăm phút đều thiêng
Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường ngượng

Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng
Nàng đến gần tôi chỉ dám… quay đi
Cả những giờ bên lớp học, trường thi
Tà áo khuất thì thầm: “chưa phải lúc…”

Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím…

Chả có gì… sao lòng mình cũng thẹn
Đến ngượng ngùng bỡ ngỡ: hay là ai?…
Trăm bức thư lót giấy kẻ dòng đôi
Mà nét chữ còn run (dù rất nhẹ)

Tôi đã viết hay chỉ thầm âu yếm kể
Tôi đã nhìn hay lặng lẽ say sưa?
Nên đêm vui sao cũng chớm buồn thưa
Và lo sợ khi lòng mừng quá đỗi…

Rồi trách móc: trời không gần cho tay với
Và cả nàng hư quá, sao mà kiêu…
Nên đến trăm lần: “Nhất định mình chưa yêu”
Hôm nay nữa…
nhưng lòng mình sao lạ quá…

(English Version)

Thirteen

Was it rainy or sunny that day?
When it rained I didn’t want to go.
My hands were full of bursting bubbles.
The sun was so sweet…I wanted to stay there,
Bright rays of afternoon sunshine filled her porch.

Was that day the fifteenth or eighteenth?
Her age, I remember, was only thirteen.
I had to beg her to behave herself,
“Not to be disobedient…”
I had to console her like…I was an adult.

I had to be patient as if I were awaiting an appointment.
I was shy like a young groom getting married or throwing a party.
I had to hurriedly reply, “My lover”,
When someone quietly inquired, “Who is that?”

I talked to her ceaselessly… but then I whispered with hesitation,
Let the careless butterflies ignore me in their anger.
Then I reminded myself, “The sun has not faded.
Love cannot grow old because love is never young…”

Her cheeks were still rosy like a young girl.
Her words were soft but fierce.
Her heart was humble and her hair was scented with verse.
In my eyes her beauty was a poetic inspiration.

Her sparrow eyes gazed at me falteringly,
And those same eyes darted skyward to the sloping clouds.
I didn’t know what to say in those hundred sacred minutes.
I wanted to say so much, but my heart was timid.

My legs were weak and my eyes looked crossed.
As she came close I just stared then turned away.
After hours spent in class or taking exams,
She went away and I whispered, “not yet the time…”

I loved her yellow dress like a chrysanthemum.
I loved her green dress like the leaves in the school yard.
I feared that a love letter was not enough to express the meaning of love.
I changed the ink color to match her purple dress.

Nothing…Why was my heart so ashamed?
I was mortified and crestfallen but who was she?…
Hundreds of double-lined pages contained the letters,
Which were lightly written by my trembling hand.

I wrote letters or just whispered to her lovingly.
I admired her and was quietly enchanted.
Even a jovial night contained sadness,
And I felt afraid when my heart was full of bliss.

Then I blamed God for putting me beyond her reach.
And she was so naughty and scornful.
I should have repeated a hundred times,
That I was determined not to love.
But again today… my heart baffles me…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Tuổi Mười Ba” Of Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: