Chiếc lá thu phai – The Autumn Leaf Fades

Chiếc lá thu phai

Trịnh Công Sơn

Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai

Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay.

Về thu xếp lại ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay!

Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui.

(English Version)

The Autumn Leaf Fades

I have come here to sit a while.
The journey is so long that it scares me.
So I rush to catch a little sunlight in nature.
Spring passes too quickly,
For ten years it accompanies me as I wander.
Oh! How shocking to see the autumn leaf fade!

Humans hurt each other.
I stupidly waste my precious time.
One evening I rise to come and sit here,
Caressing my long gray hair,
Grasping elusive white reeds in my hands.

I want to arrange my life differently from here on,
To hurry up and love humanity.
When my wings become weary against the tempest,
I seek the solace of the mountain to wait.
Oh, How I lament the stone’s sorrow for me!

From heaven I can hear the cackling laughter.
The blast of a trumpet resounds in my head.
One day I recall the mortal fragrance.
I make a date to joyously live again.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Chiếc lá thu phai” Of Trịnh Cộng Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: