Archive | March 12, 2019

Chiếc lá thu phai – The Autumn Leaf Fades

Chiếc lá thu phai Trịnh Công Sơn Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại Để lòng theo chút nắng bên ngoài Mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội Giật mình ôi chiếc lá thu phai Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại Tự làm khô héo tôi đây Chiều hôm thức dậy, […]