Archive | March 5, 2019

Ta đã thấy gì trong đêm nay – What did I see tonight?

Ta đã thấy gì trong đêm nay Trịnh Công Sơn Ta đã thấy gì trong đêm nay Cờ bay trăm ngọn cờ bay. Rừng núi loan tin đến mọi miền. Gió Hoà bình bay về muôn hướng. Ngày vui con nước trôi nhanh Nhịp sống bao la xoá bỏ hận thù Gặp quê hương sau […]