Archive | February 15, 2019

Hạ trắng – White Summer

Hạ trắng Trịnh Công Sơn Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo baỵ Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm saỵ Lối em đi về … trời không có mâỵ Ðường đi suốt mùa nắng lên thắp đầỵ Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng baỵ Cho tay em dài … […]