Lễ hội – Fiesta

Lễ hội

Và những chiếc ly đã cạn

Và cái giường mở rộng

và cánh cửa đã đóng

Và tất cả các vì sao bằng pha lê

của hạnh phúc và của vẻ đẹp

sáng ngời trong bụi bặm

của căn phòng quét dối

Và anh say như chết

và anh là ngọn lửa vui

và em say sinh động

khỏa thân hoàn toàn trong vòng tay anh.

Thân Trọng Sơn dịch từ tiếng Pháp bài thơ “Fiesta” của Jacques Prévert.

(English Version)

Fiesta

And the glasses were empty,

And the bottle was broken.

And the bed was in disarray. 

And the door was closed.

And all the crystalline stars,

Of joy and beauty, 

Were glimmering in the dust,

Of the poorly swept room.

And I was dead drunk,

And I was blissfully on fire.

And you were cheerfully tipsy,

All naked in my arms.

Đặng Hoàng Lan translated from the poem “Fiesta” of Jacques Prévert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: