Bài học đầu cho con – My first lesson

Bài học đầu cho con

Đỗ Trung Quân

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng.
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che .
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè .

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi.

Quê hương mỗi người chỉ một.
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ…

(English Version)

My First Lesson

My homeland, what is she, Mother?
My teacher says that I must love her.
My homeland, what is she, Momma?
We always miss her when we go away.

My homeland is the bunch of sweet starfruit,
That I picked from the tree I climbed every day.
My homeland is the path that I took to school,
Engulfed in golden butterflies when I returned.

My homeland is the beautiful kite,
That I flew in the fields of my childhood.
My homeland is the small skiff,
That quietly agitates the smooth water.

My homeland is the little bamboo bridge,
That my mother crosses in her straw hat.
My homeland is the perfume of the meadow flowers,
That pervades the slumber of the summer night.

My homeland is the yellow of the squash flower.
She is the purple of the Indian spinach.
She is the red of the rows of hibiscus.
She is the pure white of the lotus flower.

My homeland, I have only one.
Just as we each have one mother,
Our homeland, how may we honor her?

Đặng Hoàng Lan translated from the poem “Bài học đầu cho con” of Đỗ Trung Quân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: