Archive | February 14, 2019

Lễ hội – Fiesta

Lễ hội Và những chiếc ly đã cạn Và cái giường mở rộng và cánh cửa đã đóng Và tất cả các vì sao bằng pha lê của hạnh phúc và của vẻ đẹp sáng ngời trong bụi bặm của căn phòng quét dối Và anh say như chết và anh là ngọn lửa vui […]

Bài học đầu cho con – My first lesson

Bài học đầu cho con Đỗ Trung Quân Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng […]