Archive | February 13, 2019

Paris có gì lạ không em? – Has anything changed in Paris?

Paris có gì lạ không em? Nguyên Sa Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ Em có tìm anh trong cánh chim Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine Anh về giữa một giòng sông trắng […]