Nhà Tiên Tri (19. Tình bạn)

Nhà Tiên Tri

Kahlil Gibran

19. Về Tình bạn

            Và một người tuổi trẻ thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Tình bạn.

            Và ông đáp lại rằng:

            Người bạn là những cần thiết của các bạn được đáp ứng.

            Hắn là cánh đồng các bạn gieo với tình yêu thương và gặt với lòng biết ơn.

            Và hắn là bàn ăn và chỗ bên lò sưỡi của các bạn.

            Vì các bạn đi tới hắn với cơn đói và các bạn tìm nơi hắn sự bình an.

            Khi người bạn bộc lộ tâm tư, các bạn đừng ngại nói tiếng ‘không đúng’ trong tâm tư mình, cũng đừng giữ lại tiếng ‘đúng vậy’.

            Và khi hắn im lặng, lòng bạn đừng thôi lắng nghe lòng hắn.

            Vì chẳng cần tới ngôn từ, trong tình bạn mọi ý nghĩ, mọi khát vọng, mọi kỳ vọng được nảy sinh và chia sẻ với nỗi hân hoan không lời tán thưởng tung hô.

            Khi xa cách người bạn, các bạn chớ phiền muộn;

            Vì cái các bạn yêu mến nhất nơi người bạn có thể lộ rõ hơn khi hắn vắng mặt, như ngọn núi lộ rõ hơn cho người leo núi khi nhìn từ đồng bằng.

            Và trong tình bạn đừng có mục đích nào ngoài việc đào sâu thêm tinh thần.

            Vì tình yêu chỉ tìm cách bộc lộ bí ẩn của chính nó thì không phải tình yêu, mà là chiếc lưới tung ra: và chỉ bị mắc vào những thứ chẳng biết để làm gì.

            Và hãy dành cho người bạn những đáp ứng tối đa.

            Nếu hắn muốn biết con nước ròng của các bạn, hãy cho hắn biết luôn con nước lớn.

            Vì người bạn là cái gì mà các bạn tìm tới hắn để giết thì giờ?

            Hãy thường tìm tới hắn để sống những giờ phút với hắn.

            Vì chính cái của hắn làm đầy cái thiếu thốn nhưng không làm đầy sự trống rỗng của các bạn.

            Và trong dịu ngọt của tình bạn, hãy có tiếng cười và chia sẻ những thú vui.

            Vì trong giọt sương của những vật nhỏ nhoi, tâm hồn tìm thấy ban mai của nó và tươi mát lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: