Nhà Tiên Tri (17. Tự biết mình)

Nhà Tiên Tri

Kahlil Gibran

17. Về Tự biết mình

            Và một người nam thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Tự biết mình.

            Và ông trả lời rằng:

            Trong thầm lặng lòng các bạn hiểu biết những bí mật của ngày ngày và đêm đêm,

            Nhưng đôi tai các bạn khao khát âm thanh của sự hiểu biết trong lòng mình,

            Các bạn muốn biết bằng ngôn từ những điều mình đã biết bằng ý nghĩ.

            Các bạn muốn chạm ngón tay vào hình hài không che đậy của các giấc mình mộng.

            Và các bạn nên như thế.

            Mạch nước ngầm của linh hồn cần phun lên và chạy rì rào ra biển;

            Và kho báu ở chốn thẳm sâu vô tận trong các bạn nên bộc lộ trước mắt mỗi người.

            Nhưng chớ dùng bàn cân để đo lường kho báu vô tri kiến ấy;

            Và chớ tìm kiếm những sâu thẳm của hiểu biết ấy bằng cây sào và dây dò.

            Vì bản ngã là biển cả không bờ và chẳng thể cân đo.

            Đừng nói, “Tôi đã tìm thấy chân lý,’ nhưng đúng hơn, ‘Tôi tìm thấy một chân lý.’

            Đừng nói, ‘Tôi đã tìm thấy lối đi của linh hồn,’ nhưng đúng hơn, ‘Tôi gặp linh hồn đi trên lối đi của tôi.’

            Vì linh hồn đi trên muôn lối.

            Linh hồn không đi theo đường thẳng, cũng chẳng mọc lên như cây sậy.

            Linh hồn tự nó phô bày chính nó như đóa sen vô lượng cánh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: