Nhà Tiên Tri (11. Mua và Bán)

Nhà Tiên Tri 

Kahlil Gibran

11. Mua và Bán

Rồi một người lái buôn nói, “Hãy nói cùng chúng tôi về Mua và Bán.”

Và người đáp:

Trái đất sinh quả ngọt cho các bạn, và bạn sẽ không thiếu thốn nếu biết làm cho mình đầy tay. 

Chính là trong sự đổi trao những quà tặng của đất mà bạn tìm thấy sự dồi dào và mãn nguyện.

Song trừ phi đổi trao diễn ra trong tình yêu và hảo ý công bằng, bằng không chỉ dẫn người này tới tham lam còn người kia thì đói khát.

Khi ra chợ, bạn, người làm lụng cực nhọc trên biển, trên đồng, trong các vườn nho, và bạn gặp những người thợ dệt, thợ gốm, và những thu gom hương liệu.

Bạn hãy nguyện cầu thần đất tới cùng các bạn và ban phúc cho việc cân đong đo đếm đúng với giá trị đổi trao.

Và đừng để kẻ có bàn tay cằn cỗi nhúng vào việc bán mua 

của bạn, bọn họ có thể lấy miệng lưỡi đổi lấy công làm lụng của bạn.

Với lũ người đó,  bạn hãy nói:

“Hãy cùng chúng tôi ra đồng, hay cùng anh em chúng tôi ra biển quăng lưới;

Vì đất đai và biển khơi sẽ đối đãi tốt lành cho bạn cùng chúng tôi.”

Và nếu có gặp những ca sĩ, những vũ nữ và những người thổi sáo, bạn hãy mua những tặng vật của họ nữa.

Bởi họ cũng là những kẻ lượm lặt hoa trái và hương thơm, và cái họ mang tới dù thêu dệt bằng mộng mơ thì cũng là đồ ăn thức mặc cho linh hồn bạn.

Và trước khi rời chợ, hãylàm sao để không ai ra về với hai bàn tay trống.

Vì thần đất sẽ chẳng ngủ yên trên cánh gió khi như cầu của kẻ mọn mằn nhất trong số các bạn chưa được thỏa mãn. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: