Nhà Tiên Tri (10. Áo Quần)

Nhà Tiên Tri

Kahlil Gibran

10. Áo Quần

Thế rồi một người thợ dệt nói, “Xin nói cho chúng tôi về Áo Quần.”

Và người đáp:

Quần áo che mất phần lớn vẻ đẹp của các bạn, song lại không che được chỗ không đẹp.

Và dù qua quần áo bạn tìm kiếm tự do riêng tư, bạn lại thấy ở chúng đồ thắng ngựa cùng với xích xiềng.

Mong cho nắng và gió tiếp xúc nhiều hơn với da thịt bạn hơn áo quần.

Bởi hơi thở sự sống là trong ánh nắng và bàn tay sự sống là trong gió.

Trong các bạn có người nói, “Chính gió Bắc dệt nên áo quần ta mặc.”

Và ta cũng nói rằng, đúng, đúng là gió Bắc.

Nhưng nó lấy nỗi hổ thẹn làm khung cửi. và gân cốt chùng mền làm sợi dệt.

Xong việc, nó cười khanh khách trong rừng.

Đừng quên sự e thẹn làm bức bình phong ngăn mắt kẻ ô trọc.

Và khi không còn những kẻ ô trọc, thì e thẹn là gì nếu không phải xiềng gông hay ô uế cho tâm hồn?

Và đừng quên mặt đất sướng vui khi cảm nhận bàn chân trần của bạn, và gió khát khao đùa mãi cùng tóc bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: