Nhà Tiên Tri (8. Vui và Buồn)

Nhà Tiên Tri 

Kahlil Gibran

8. Về Vui và Buồn

Thế rồi một người đàn bà nói, “Xin ngài hãy nói cùng chúng tôi về Vui và Buồn.”

Và người đáp:

Niềm vui của bạn là nỗi buồn không che đậy.

Cùng một cái giếng, nơi. cất lèn tiếng cười, lại lắm khi đầy nước mắt.

Mà làm sao có thể khác?

Nỗi buồn càng khắc sâu vào bản thể bao nhiêu, bấy nhiêu niềm vui ta lại chứa.

Chẵng phải cái ly đựng rượu nho của bạn chính là cái ly từng chịu nung trong lò người thợ gốm?

Và chẳng phải cây đàn  xoa dịu lòng bạn chính là khúc gỗ từng bị khoét rỗng bằng dao?

Khi vui bạn hãy nhìn sâu vào lòng mình và bạn sẽ thấy vẫn những gì đã khiến bạn buồn giờ lại đem đến niềm vui.

Và khi bạn buồn, bạn nhìn vào lòng mình và bạn sẽ thấy mình đang khóc vì những gì từng khiến mình ngất ngây.

Trong. các bạn có người bảo, “Niềm vui lớn hơn nỗi buồn” còn những người khác lại nói “Không, nỗi buồn lớn hơn.”

Song tôi nói cùng các bạn rằng  Vui và Buồn chẳng thể phân ly.

Chúng đến cùng nhau và khi cái này ngồi bên bàn ăn xin hãy nhớ rằng, cái kia đang ngủ trong giường bạn.

Thực ra, bạn chênh vênh như cái bàn cân giữa buồn và vui của bạn.

Chỉ khi nào bạn trống rỗng, khi đó bạn mới và thăng bằng và lặng yên.

Khi người giữ kho nhấc bạn lên để cân vàng và cân bạc của hắn, niềm vui hay nỗi buồn  ủa bạn mới lại trồi dâng hay tụt xuống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: