Nhà Tiên Tri (6. Về sự Ăn và sự Uống)

Nhà Tiên Tri 

Kahlil Gibran

6. Về sự Ăn và sự Uống

Tiếp đó một ông già, một người chủ quán, hỏi người về sự Ăn và sự Uống.

Và người đáp:

Mong cho các bạn có thể sống nhờ hương của đất như cái cây trong không trung sống nhờ ánh sáng.

Nhưng một khi phải sát sinh để ăn, khi phải cướp sữa mẹ của đứa sơ sinh cho người dịu cơn khát thì hãy coi đó như một lễ nghi.

Và hãy để bàn ăn của bạn thành một bàn thờ trên đó những gì trong trắng ngây thơ của rừng và đồng bằng được hiến sinh cho những gì còn ngây thơ trong trắng hơn nữa trong con người.  

Khi bạn giết một con vật, hãy nói thầm với nó từ trong bạn:

“Cùng một sức mạnh đã giết mi, cả ta cũng bị giết và cả ta rồi cũng sẽ tiêu tan.

“Bởi cái luật lệ đã trao mi vào tay ta cũng sẽ trao ta vào bàn tay lớn lao hơn.

“Máu của mi và máu của ta chẳng gì hơn thứ nhựa nuôi cây của đất trời.”

Và khi bạn cắn quả táo bằng răng mình, hãy nói thẩm với nó tự trong lòng:

“Hạt của mi sẽ sống trong xác thân ta.

“Và ngày mai đây các chồi mi sẽ đơm hoa trong lòng ta.

“Và hương thơm của mi sẽ thành hơi ta thở;

“Và cùng nhau ta hoan ca suốt các mùa.”

Rồi tới mùa thu, khi các bạn hái nho trong vườn nhà đem đi ép, hãy nói trong lòng mình:

“Ta đây cũng là một vườn nho và trái cây của ta rồi cũng được hái đem đi ép.

“Rồi cũng giống rựơu nho tươi, ta sẽ được cất giữ trong hầm sâu vĩnh cửu.”

Tới mùa đông, khi rót mỗi lần đầy ly rượu nho, bạn hãy hát lên trong lòng.

Và gửi vào bài hát đó nỗi nhớ nhung, nhớ những ngày thu, nhớ cánh đồng nho, cái máy ép nho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: