Nhà Tiên Tri (4. Con cái)

Nhà Tiên Tri

Kahlil Gibran

4. Con cái

Thế rồi một người đàn bà ẵm đứa bé trong lòng cất tiếng, “Xin hãy kể cho chúng tôi về Trẻ thơ”

Và người nói:

Con cái các bạn chẳng của các bạn đâu.

Đó là con gái con trai của Sự sống đang khát khao Sự sống.

Chúng sinh ra thông qua các bạn chứ đâu từ các bạn.

Và cho dẫu có ở cùng chúng vẫn chẳng thuộc về các bạn.

Các bạn có thể cho chúng tình yêu nhưng không cho được tư tưởng.

Vì chúng có tư tưởng riêng của mình.

Các bạn có thể cho chúng nương thân nhưng không thể cho nương náu tâm hồn.

Vì tâm hồn chúng ngụ trong ngôi nhà của ngày mai mà các bạn không thể tới thăm dù là trong mộng tưởng.

Bạn có thể cố công giống chúng nhưng đừng tìm cách làm chúng giống mình.

Vì cuộc đời không đi giật lùi cũng chẳng nấn ná với ngày hôm qua.

Các bạn là cánh cung từ đó con cái các bạn là những mũi tên sống được phóng đi.

Người giương cung nhìn thấy dấu tích dọc con đường vô tận và Người dùng sức mạnh uốn bạn cho những mũi tên của Người lao nhanh thật xa.

Các bạn hãy vui khi được uốn cong bởi bàn tay Người Giương Cung.

Vì khi Người yêu mũi tên đang bay thì Người cũng yêu cả cánh cung đứng nguyên tại đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: