Nhà Tiên Tri (3. Hôn nhân)

Nhà Tiên Tri

Kahlil Gibran

3. Hôn nhân

Thế rồi Almitra lại cất tiếng hỏi, “Vậy thưa thầy, còn về Hôn nhân?”

Và người đáp:

Các bạn đã cùng nhau sinh ra và các bạn sẽ bên nhau mãi mãi.

Các bạn sẽ bên nhau khi đôi cánh trắng tử thần tung đi tan tác những ngày sống của các bạn. 

Phải, các bạn sẽ cùng bên nhau cả trong ký ức lặng im của Thượng đế.

Nhưng khi bên nhau hãy để chừa khoảng cách.

Và để gió trời nhảy múa giữa các bạn.

Hãy yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành xiềng xích.

Mà để nó như biển chao động giữa các bến bờ tâm hồn.

Hãy rót đầy ly nhau nhưng đừng chỉ uống từ một ly.

Hãy trao cho nhau bánh mì nhưng chớ ăn chung một ổ.

Hãy cùng nhau hoan ca vui vẻ, song hãy để mỗi người một mình.

Cả những sợi dây của một cây đàn cũng một mình tuy rằng chúng cùng rung lên một điệu.

Hãy trao trái tim, nhưng đừng cầm giữ trái tim nhau.

Bởi vì chỉ có bàn tay Sự Sống là chứa đứng nổi tim bạn.

Hãy đứng bên nhau song đừng quá gần nhau.

Bởi những cây cột của đền cũng đứng tách bạch.

Và sồi và trắc không lớn lên dưới cái bóng của nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: