Archive | December 30, 2018

Đồi Gió Hú (Chương 6)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 6: HEATHCLIFF TRỞ VỀ Tôi phải chia tay với cậu bé Hareton năm tuổi để theo Catherine sang sống bên ấp Thrushcross. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy cô cư xử khá hơn tôi tưởng. Cô có vẻ yêu cậu Edgar thật sự, ngay cả với Isabella em cậu, […]

Wuthering Heights (Chapter 5)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 5 But, Mr. Lockwood, I forget these tales cannot divert you.  I’m annoyed how I should dream of chattering on at such a rate; and your gruel cold, and you nodding for bed!  I could have told Heathcliff’s history, all that you need hear, in half a dozen words.’ * […]