Archive | December 24, 2018

Wuthering Heights ( Chapter 4)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 4 I bid him beware of rousing the master, and while he undressed and I waited to put out the candle, he continued—‘Cathy and I escaped from the wash-house to have a ramble at liberty, and getting a glimpse of the Grange lights, we thought we would just go and […]

Đồi Gió Hú (Chương 4)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 4: CATHERINE GẶP RẮC RỐI Tôi dặn nó không được làm ồn, và nó bắt đầu kể.- Catherine và tôi ra khỏi gian bếp sau nhà và bắt đầu chạy rông trên những cánh đồng hoang. Chúng tôi thấy ánh đèn ở ấp Thrushcross đằng xa, bèn quyết định […]

Wuthering Heights (Chapter 3)

Wuthering Heights Enily Bronté Chapter 3 You have lived here a considerable time,’ I commenced; ‘did you not say sixteen years?’ ‘Eighteen, sir: I came when the mistress was married, to wait on her; after she died, the master retained me for his housekeeper.’ ‘Indeed.’ There ensued a pause.  She was not a gossip, I […]

Đồi Gió Hú (Chương 3)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 3: HEATHCLIFF ĐƯỢC MANG VỀ ĐỒI GIÓ HÚ Tôi đã sống suốt từ nhỏ đến lớn ở Đồi Gió Hú trước khi đến sống tại ấp Thrushcross. Mẹ tôi là vú nuôi cho ông Hindley Earnshaw, là cha cậu Hareton Earnshaw. Tôi đã lớn lên bên cạnh hai đứa […]