Archive | December 23, 2018

Wuthering Heights (Chapter 2)

Wuthering Heights Emily Bronté Chapter 2 The business of eating being concluded, and no one uttering a word of sociable conversation, I approached a window to examine the weather.  A sorrowful sight I saw: dark night coming down prematurely, and sky and hills mingled in one bitter whirl of wind and suffocating snow. ‘I don’t […]

Đồi Gió Hú (Chương 2)

 Đồi Gió Hú Emily Bronté Chương 2: Ông Lockwood nghỉ đêm tại đỉnh gió hú Khi mọi người đã ăn xong, tôi rảo bước đến bên khung cửa sở để xem thời tiết ra sao. Thật là một cảnh tượng buồn thảm. Bóng tối buông xuống quá sớm, và gió thổi những bông tuyết quay […]

WUTHERING HEIGHTS (Chapter 1)

WUTHERING HEIGHTS Emily Bronté CHAPTER I 1801.—I have just returned from a visit to my landlord—the solitary neighbour that I shall be troubled with.  This is certainly a beautiful country!  In all England, I do not believe that I could have fixed on a situation so completely removed from the stir of society.  A perfect […]

Đồi Gió Hú (Chương 1)

Đồi Gió Hú Emily Bronté CHƯƠNG 1: ÔNG LOCKWOOD GẶP HEATHCLIFF Tôi vừa trở về nhà sau chuyến đi thăm ông Heathcliff, vị chủ nhà và cũng là người Lang giềng duy nhất rồi đây sẽ gây phiền phức cho tôi. Trên khắp Anh quốc này tôi khó lòng tìm được một nơi nương thân […]