Archive | October 2018

Dracula (Chapter 1)

Dracula Bram  Stoker Chapter 1 JONATHAN HARKER’S JOURNAL (Kept in shorthand.) 3 May. Bistritz.—Left Munich at 8:35 P. M., on 1st May, arriving at Vienna early next morning; should have arrived at 6:46, but train was an hour late. Buda-Pesth seems a wonderful place, from the glimpse which I got of it from the train […]

Bá Tước Dracula (Chương 1)

Bá Tước Dracula Bran Stoker CHƯƠNG 1 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER Bistriz, ngày 3 tháng 5: Tôi rời Munich vào ngày lúc 8:35 ngày 1 tháng 5, và đến Vienna vào một buổi sáng sớm. Đáng lẽ tôi đã đến nơi vào lúc 6:46, nhưng xe lửa đã đến trễ một giờ. Với tất […]

Cuore (Chapter 60)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 60 THE LAST PAGE FROM MY MOTHER Saturday, 1st. SO the year has come to an end, Enrico, and it is well that you should be left on the last day with the image of the sublime child, who gave his life for his friend. You are now about to […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 60)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 60  TRANG CUỐI CÙNG CỦA MẸ TÔI Thứ bảy, ngày mồng 1 Enricô ơi ! Thế là năm học hết rồi ! Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn : cuộc từ biệt ấy không […]

Cuore (Chapter 59)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 59 SHIPWRECK (Last Monthly Story.) One morning in the month of December, several years ago, there sailed from the port of Liverpool a huge steamer, which had on board two hundred persons, including a crew of sixty. The captain and nearly all the sailors were English. Among the passengers there […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 59)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 59  ĐẮM TÀU Truyện  đọc hàng tháng cuối cùng) Cách đây via năm, trong một buổi sớm mùa đông, một chiếc tàu lwón rời bến Livơpun để sang đảo Malta. Kể cả 60 thuỷ thủ, thì trong tàu có tất cả hơn 200 người. Viên thuyền […]

Cuore (Chapter 58)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 58 THANKS Wednesday, 28th. My poor schoolmistress wanted to finish her year of school: she departed only three days before the end of the lessons. Day after to-morrow we go once more to the schoolroom to hear the reading of the monthly story, Shipwreck, and then—it is over. On Saturday, […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 58)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 58  LỜI CẢM TẠ Thứ tư, ngày 24 Mỗi khi tôi nghĩ lại và so sánh học lực của tôi hồi tháng mười năm ngoái với bây giờ thì tôi thấy hình như tôi đã tiến nhiều. Trong ký ức tôi đã chứa được nhiều điều […]

Cuore (Chapter 57)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 57 THE DISTRIBUTION OF PRIZES TO THE WORKINGMEN Sunday, 25th. As we had agreed, we all went together to the Theatre Vittorio Emanuele, to view the distribution of prizes to the workingmen. The theatre was adorned as on the 14th of March, and thronged, but almost wholly with the families […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 57)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 57  CUỘC PHÁT THƯỞNG CHO THỢ THUYỀN Chủ nhật, ngày 25 Y hẹn, sáng nay chúng tôi đều đến nhà hát Vittôriô dự lễ phát phần thưởng cho lớp thợ thuyền. Nhà hát cũng đông đảo như hôm 14 tháng ba mới rồi, nhưng lần này […]