Archive | October 2018

Dracula (Chapter 6)

Dracula Bram Stoker Chapter 6 MINA MURRAY’S JOURNAL 24 July. Whitby.—Lucy met me at the station, looking sweeter and lovelier than ever, and we drove up to the house at the Crescent in which they have rooms. This is a lovely place. The little river, the Esk, runs through a deep valley, which broadens out […]

Bá Tước Dracula (Chương 6)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 6 NHẬT KÝ CỦA MINA MURRAY Ngày 24 tháng 6. Whitby. Lucy gặp tôi ở nhà ga, trông bạn ấy dễ thương và đáng yêu hơn bao giờ hết, và chúng tôi quay về những căn phòng ở Crescent. Nơi đây thật là đáng yêu. Con sông Esk nho […]

Dracula (Chapter 5)

Dracula Bram Stoker Chapter 5 Letter from Miss Mina Murray to Miss Lucy Westenra. “9 May. “My dearest Lucy,— “Forgive my long delay in writing, but I have been simply overwhelmed with work. The life of an assistant schoolmistress is sometimes trying. I am longing to be with you, and by the sea, where we […]

Bá Tước Dracula (Chương 5)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 5 THƯ CỦA CÔ MINA MURRAY GỬI CHO CÔ LUCY WESTENRA Ngày 9 tháng 5. Bạn Lucy thân yêu, Tha lỗi cho mình về việc mình không viết thư cho bạn suốt một thời gian dài vừa qua, nhưng tất cả cũng chỉ vì công việc đã khiến mình […]

Dracula (Chapter 4)

Dracula Bram Stoker CHapter 4 JONATHAN HARKER’S JOURNAL—continued I AWOKE in my own bed. If it be that I had not dreamt, the Count must have carried me here. I tried to satisfy myself on the subject, but could not arrive at any unquestionable result. To be sure, there were certain small evidences, such as […]

Bá Tước Dracula (Chương 4)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 4 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER – TIẾP THEO Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm trên giường của mình. Nếu như không phải là tôi vừa trải qua một giấc mơ thì chắc là bá tước đã mang tôi trở về phòng. Tôi cố trấn an rằng […]

Dracula (Chapter 3)

Dracula Bram Stoker Chapter 3 JONATHAN HARKER’S JOURNAL—continued WHEN I found that I was a prisoner a sort of wild feeling came over me. I rushed up and down the stairs, trying every door and peering out of every window I could find; but after a little the conviction of my helplessness overpowered all other […]

Bá Tước Dracula (Chương 3)

Bá Tước Dracula Bram Stoker Chương 3 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER – TIẾP THEO Khi biết rằng mình là một tù nhân, tôi như hóa điên hóa dại. Tôi cuống cuồng lên xuống các cầu thang, thử mọi cánh cửa và xăm xoi mọi cửa sổ mà tôi tìm thấy được. Tuy nhiên một […]

Dracula (Chapter 2)

Dracula Bram Stoker Chapter 2 JONATHAN HARKER’S JOURNAL—continued 5 May.—I must have been asleep, for certainly if I had been fully awake I must have noticed the approach of such a remarkable place. In the gloom the courtyard looked of considerable size, and as several dark ways led from it under great round arches, it […]

Bá Tước Dracula (Chương 2)

Bá Tước Dracula Gram Stoker CHƯƠNG 2 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER – TIẾP THEO Ngày 5 tháng 5: Buộc lòng tôi phải đi ngủ, bởi vì nếu cứ thao thức thì tôi sẽ không thể kìm lại được sự thôi thúc phải ghi chép về cái nơi kỳ lạ này. Một phần lớn ở […]