Archive | October 25, 2018

Dracula (Chapter 8)

Dracula Bram Stoker Chapter 8 MINA MURRAY’S JOURNAL Same day, 11 o’clock p. m.—Oh, but I am tired! If it were not that I had made my diary a duty I should not open it to-night. We had a lovely walk. Lucy, after a while, was in gay spirits, owing, I think, to some dear […]

Bá Tước Dracula (Chương8)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 8 NHẬT KÝ CỦA MINA MURRAY Cùng ngày, 11 giờ đêm. – Ôi, tôi mệt quá! Nếu như mọi việc không đến nỗi nào thì tôi đã khỏi phải mở nhật ký ra như thường lệ nữa. Chúng tôi đã đi đạo rất vui. Lucy, sau một lúc, đã […]

Dracula (Chapter 7)

Dracula Bram Stoker Chapter 7 CUTTING FROM “THE DAILYGRAPH,” 8 AUGUST (Pasted in Mina Murray’s Journal.) From a Correspondent. Whitby. ONE greatest and suddenest storms on record has just been experienced here, with results both strange and unique. The weather had been somewhat sultry, but not to any degree uncommon in the month of August. […]

Bá Tước Dracula (Chương 7)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 7 (ĐƯỢC DÁN TRONG NHẬT KÝ CỦA MINA MURRAY) Theo tin của phóng viên. Whitby. Một trong những cơn bão hung hãn và bất ngờ nhất mà người ta ghi nhận lại được đã diễn ra ở đây, mà kết quả để lại của nó thật lạ lùng và […]

Dracula (Chapter 6)

Dracula Bram Stoker Chapter 6 MINA MURRAY’S JOURNAL 24 July. Whitby.—Lucy met me at the station, looking sweeter and lovelier than ever, and we drove up to the house at the Crescent in which they have rooms. This is a lovely place. The little river, the Esk, runs through a deep valley, which broadens out […]

Bá Tước Dracula (Chương 6)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 6 NHẬT KÝ CỦA MINA MURRAY Ngày 24 tháng 6. Whitby. Lucy gặp tôi ở nhà ga, trông bạn ấy dễ thương và đáng yêu hơn bao giờ hết, và chúng tôi quay về những căn phòng ở Crescent. Nơi đây thật là đáng yêu. Con sông Esk nho […]