Archive | October 24, 2018

Dracula (Chapter 5)

Dracula Bram Stoker Chapter 5 Letter from Miss Mina Murray to Miss Lucy Westenra. “9 May. “My dearest Lucy,— “Forgive my long delay in writing, but I have been simply overwhelmed with work. The life of an assistant schoolmistress is sometimes trying. I am longing to be with you, and by the sea, where we […]

Bá Tước Dracula (Chương 5)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 5 THƯ CỦA CÔ MINA MURRAY GỬI CHO CÔ LUCY WESTENRA Ngày 9 tháng 5. Bạn Lucy thân yêu, Tha lỗi cho mình về việc mình không viết thư cho bạn suốt một thời gian dài vừa qua, nhưng tất cả cũng chỉ vì công việc đã khiến mình […]

Dracula (Chapter 4)

Dracula Bram Stoker CHapter 4 JONATHAN HARKER’S JOURNAL—continued I AWOKE in my own bed. If it be that I had not dreamt, the Count must have carried me here. I tried to satisfy myself on the subject, but could not arrive at any unquestionable result. To be sure, there were certain small evidences, such as […]

Bá Tước Dracula (Chương 4)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 4 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER – TIẾP THEO Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm trên giường của mình. Nếu như không phải là tôi vừa trải qua một giấc mơ thì chắc là bá tước đã mang tôi trở về phòng. Tôi cố trấn an rằng […]

Dracula (Chapter 3)

Dracula Bram Stoker Chapter 3 JONATHAN HARKER’S JOURNAL—continued WHEN I found that I was a prisoner a sort of wild feeling came over me. I rushed up and down the stairs, trying every door and peering out of every window I could find; but after a little the conviction of my helplessness overpowered all other […]

Bá Tước Dracula (Chương 3)

Bá Tước Dracula Bram Stoker Chương 3 NHẬT KÝ CỦA JONATHAN HARKER – TIẾP THEO Khi biết rằng mình là một tù nhân, tôi như hóa điên hóa dại. Tôi cuống cuồng lên xuống các cầu thang, thử mọi cánh cửa và xăm xoi mọi cửa sổ mà tôi tìm thấy được. Tuy nhiên một […]