Archive | October 21, 2018

Cuore (Chapter 54)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 54 THIRTY-TWO DEGREES Friday, 16th. During the five days which have passed since the National Festival, the heat has increased by three degrees. We are in full summer now, and begin to feel weary; all have lost their fine rosy color of springtime; necks and legs are growing thin, heads […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 54)

Những Tấm Lòng Cao Cả EdmondoDe Acimis CHƯƠNG 54  32 ĐỘ Thứ sáu, ngày 16 Bây giờ đã sang tiết hè, trời nóng quá ! Người đã thấy nhọc và kém vẻ tươi tắn của mùa xuân. Cổ và chân đã thấy mỏi, đầu muốn ngả, mắt muốn nhắm. Anh Nêlli khổ về nóng nực, […]

Cuore (Chapter 53)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 53 THE STREET Saturday, 25th. I was watching you from the window this afternoon, when you were on your way home from the master’s; you came in collision with a woman. Take more heed to your manner of walking in the street. There are duties to be fulfilled even there. […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 53)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 53  ĐI NGOÀI PHỐ Thứ ba, ngày 30 Hôm kia, khi con ở trường câm về, con đã xô phải một người đàn bà. Lần sau, con phải có ý tứ hơn vì ở phố con cũng có bổn phận. Lúc ở nhà, khi ở trường, […]