Archive | October 19, 2018

Cuore (Chapter 50)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 50 THE FIRE Thursday, 11th. This morning I had finished copying my share of the story, From the Apennines to the Andes, and was seeking for a theme for the independent composition which the teacher had assigned us to write, when I heard an unusual talking on the stairs, and […]

Những Tấm Lòng Cao Cả ( Chương 50)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 50  MỘT VỤ HOẢ TAI Vụ hoả tai này đã xảy ra tại thành Tôrinô trong đêm hôm 27 tháng giêng năm 1880) Chủ nhật, ngày 14 Sáng nay, trong khi đang ngồi bàn viết tìm một đầu đề về bài luận tự do mà thầy […]

Cuore (Chapter 49)

Cuore Edmohde De Acimis CHAPTER 49 SACRIFICE Tuesday, 9th. My mother is good, and my sister Silvia is like her, and has a large and noble heart. Yesterday evening I was copying a part of the monthly story, From the Apennines to the Andes,—which the teacher has distributed among us all in small portions to […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 49)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 49  HY SINH Thứ hai, mồng 9 Hôm qua tôi đang mãi chép bài thì em Xylvia rón rén vào bảo tôi rằng : _ Anh lại buồng mẹ với em. Sáng nay, em nghe thấy cha nói chuyện với mẹ. Hình như có một sự […]

Cuore (Chapter 48)

Cuore Edmondo DevAcimis CHAPTER 48 CIVIC VALOR (Monthly Story.) At one o’clock we went with our schoolmaster to the front of the town-hall, to see the medal for civic valor bestowed on the lad who saved one of his comrades from the Po. On the front terrace waved a huge tricolored flag. We entered the […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 48)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 48  LÒNG NGHĨA HIỆP Truyện  đọc hàng tháng) Trưa nay, thầy giáo đã dẫn chúng tôi ra dinh ông quận trưởng để dự lễ gắn “Công dân giá trị bội tinh” cho một cậu bé đã cứu bạn thoát chết đuối ở sông Pô. Một lá […]

Cuore (Chapter 47)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 47 GARRONE’S MOTHER Saturday, 29th. On my return to school, the first thing I heard was some bad news. Garrone had not been there for several days because his mother was seriously ill. She died on Saturday. Yesterday morning, as soon as we came into school, the teacher said to […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương47)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 47  BÀ MẸ ANH GARÔNÊ Thứ sáu, ngày 28 Tôi đã khỏi hẳn và đi học được. Sáng qua tôi vừa ra trường thì được ngay một tin buồn. Đã hơn tuần lễ nay, anh Garônê không đi học, vì mẹ anh ốm nặng. Mẹ anh […]